Cerita Sex TANTE SUSI JANDA YANG KESEPIAN

0

Ini m?ru??k?n ??bu?h ??ng?l?m?n ??x ??ng tid?k bi?? ?ku lu??k?n k?r?n? h?l itu. Namanya tante Susi dan m?m?ng t?nt? ini ?uk? m?r?w?t tubuhn?? d?ng?n ?l?h r?g? ??hingg? m??ih k?lih?t?n mud? ??k?li. ???l?gi T?nt? Susi m?m?un??i w?j?h ?g ??ntik d?ng?n r?mbut ??b?hu.

S?l?in itu ?g m?mbu?tku ??l?m? ini t?r????n? ?d?l?h ???ud?r?n?? ??ng lu?r bi??? m?nt?k. Dit?mb?h l?gi ?inggul ?duh?i ?g dimiliki ?l?h j?nd? ??ntik t?r??but. B?di t?nt? Susi ??ng ind?h itul?h ??ng m?mbu?tku tid?k d???t m?n?h?n bir?hiku d?n ??l?lu b?r?ng?n-?ng?n bi?? m?nikm?ti tubuhn?? ?g ??d?t b?ri?i.

P?gi itu Aku ud?h b?r?i??-?i?? untuk b?r?ngk?t k? k?m?u?. t?t??i di k?j?uh?n ?ku m?lih?t ????k ???r?ng w?nit? ?g b?rj?l?n ??ndiri?n. M?t?ku ????r? r?fl?k t?ru? m?ngikuti w?nit? itu. M?klum ?j?, ?ku t?r????n? m?lih?t tubuh w?nit? itu ?g m?nurutku ?duh?i, m??ki?un d?ri b?l?k?ng. Pinggul d?n ??nt?tn?? ?ungguh m?mbu?t j?ntungku b?rd?t?k. S??t itu ?ku h?n?? m?ndug?-dug? k?l? w?nit? itu ?d?l?h t?nt? Susi .

B?r??m??n d?ng?n itu, ??l?n?ku mul?i ?g?k ????k k?r?n? k?nt?lku mul?i t?k bi?? di ?j?k k?m?r?mi. P?rl?h?n-l?h?n m?t?rn?? ?ku ?r?hk?n m?nd?k?t, ?g?r ?ku ??kin b?hw? w?nit? itu ?d?l?h t?nt? R?n?.

?E?h t?nt? Susi . M?u k?m?n? T?n..?? ????ku.

T?nt? Susi ?g?k k?g?t m?nd?ng?r ?u?r?ku. T??i di? k?mudi?n t?r??n?um m?ni? d?n m?mb?l?? ?????nku itu.

?E?h k?mu Adit? T?nt? m?u k? k?nt?r. Em?ng k?mu m?u k? k?m?u? ???? t?nt? Susi b?lik b?rt?n??.
?I?? nih t?n. K?l?u gitu gim?n? k?l?u t?nt? ?ku ?nt?r dulu k? k?nt?r? K?b?tul?n ???? b?w? h?lm ??tu l?gi? k?t?ku ??mbil m?n?w?rk?n j??? d?n b?rh?r?? t?nt? Susi tid?k m?n?l?k ?j?k?nku.
?Ngg?k u??h d?h, nt?r k?mu t?rl?mb?t ??m??i k?m?u? l?h? Su?r? t?nt? Susi ??ng ?m?uk d?n l?mbut ?????t m?mbu?t k?nt?lku m?n?g?ng.
?G?? k?k t?n. L?gi?n ??k?li?n j?l?n ?j?,? k?t?ku ??mbil m?t?ku ??l?lu m?n?uri ??nd?ng k? ??luruh tubuhn?? ?g ??gi itu m?ng?n?k?n ??k?i?n ??k?i d?n r?k mini. M??ki t?rtutu? ?l?h ??k?i?n ?g r??i, t??i ?ku t?t?? bi?? m?lih?t l?kuk?n ???ud?r?n?? ??ng t?m??k j?l??.
?B?n?r nih Dit m?u ng?nt?rin t?nt? k? k?nt?r? K?l?u gitu b?l?h d?h t?nt? di b?n??ng k?mu,? k?t? t?nt? Susi .?Domino 99

K?li ini ?ku diuntungk?n k?r?n? ?unggungku bi?? ????k?li m?r???k?n ?m?ukn?? ???ud?r? t?nt? ?g m?m?ng ??ng?t ?ku k?gumi. A??l?gi k?tik? m?l?w?ti d?ngkul?n ??ng ?d? di j?l?n, r???n?? bu?h d?d? t?nt? ??m?kin t?mb?h m?n?m??l di ?unggungku. P?gi itu t?nt? Susi ?ku ?nt?r ??m??i k? k?nt?rn??. D?n ?ku ??g?r? m?nuju k? k?m?u? d?ng?n ??r????n ??n?ng.

S?t?l?h b?b?r??? h?ri k?mudi?n. K?b?tul?n ?ku ??d?ng libur d?n HPku b?rd?ring b?gitu ?ku ?ngk?t d?n d?ng?r ?u?r?n??. T?rd?ng?r ?u?r? l?mbut ???r?ng w?nit?. ?Bi?? bi??r? d?ng?n Adit??

I??? ???? ??ndiri?? j?w?bku m??ih d?ng?n t?nd? t?n?? k?r?n? m?r??? ??ing d?ng?n ?u?r? dit?l???n.
?S?l?m?t ??gi Adit. Ini t?nt? Susi !,? ?ku b?n?r-b?n?r k?g?t b?r??m?ur ?duk di? m?n????ku
?S?l?m?t? P?gi jug? t?nt?. W?h tumb?n n?l??n ???? nih. Ad? ??? nih t?nt??? k?t?ku ?g?k gugu?.
?P?gi ini k?mu ?d? ???r? ng?k Dit? K?l?u ng?k ?d? ???r? d?t?ng k? rum?h t?nt? ?j???. Bi?? k?n???Pint? t?nt? Susi d?ri ujung t?l???n.
?Eh?D?ng?n ??n?ng h?ti t?nt?. N?nti ??h?bi? m?ndi ?ku l?ng?ung k? t?m??t t?nt? ??,? j?w?bku ??n?ng ?g ingin m?lih?t ?u?u m?nt?k.
?Ok?l?h k?l?u b?gitu. Aku tunggu ??. M?t ??gi Adit???u?r? l?mbut t?nt? Susi ??ng b?giku ??ng?t m?ngg?ir?hk?n itu ?khirn?? hil?ng diujung t???l?n ??n?.

P?gi itu ?ku b?n?r-b?n?r ??n?ng m?nd?ng?r ??rmint??n t?nt? Susi untuk d?t?ng k? rum?hn??. D?n ?ikir?nku ng?wur k?m?n?- m?n?.
S?h?bi? m?ndi kul?ngk?h k?n k?kiku m?nuju rum?h t?nt? R?n? ??ng t?k j?uh d?ri rum?hku. L?lu ????m??i di rum?h j?nd? m?nt?k itu, ??g?r? ??j? ?ku k?tuk ?intun??.

?Y?, ??b?nt?r? ??hut ?u?r? ???r?ng w?nit? d?ri d?l?m

S?t?l?h ?intu dibuk?, m?t?ku b?n?r-b?n?r dim?nj?k?n ?l?h t?m?il?n ????k t?nt? Susi ??ng ?duh?i d?n b?rdiri ??r?i? di h?d???nku. P?gi itu t?nt? Susi m?ng?n?k?n t?ngt??

S?hingg? n?m??k j?l?? b?l?h?n ?g m?mb?t??i k?du? ???ud?r?n?? ??ng m?m?ng m?nt?k d?n lu?r bi???. T?nt? Susi k?mudi?n m?ng?j?kku m??uk k? d?l?m rum?hn?? d?n m?nutu? ??rt? m?ngun?i ?intu k?m?r t?mu. Aku ??m??t dibu?t h?r?n d?ng?n ??? ?g dil?kuk?n j?nd? itu k???d? diriku.

?Ad? ??? ?ih t?n, k?k ?intun?? h?ru? ditutu? d?n dikun?i ??g?l??? t?n??ku ??n???r?n.

S?n?um?n ind?h d?ri bibir ??n?u?l t?nt? Susi m?ng?mb?ng ?????t m?nd?ng?r ??rt?n???nku. ?Ohh? bi?r ?m?n ?j?. K?n ?ku m?u ?j?k k?mu k? k?m?r t?ng?h bi?r l?bih ril?k ng?br?ln?? ??mbil n?nt?n TV ?uk,? j?w?b t?nt? Susi ??mbil m?ngg?nd?ng t?ng?nku m?ng?j?k k? ru?ng?n t?ng?h.

S?b?n?rn?? ?ud?h ??j?k di d???n ?intu t?di k?nt?lku t?g?ng k?r?n? t?r?ng??ng ?l?h ??n?m?il?n t?nt? Susi . Di ru?ng t?ng?h, k?mi minum soft drink ??mbil duduk b?rd?m?ing?n.

?A?? Dit diminum dulu fantanya bi?r k?mu t?mb?h ku?t,? u???n?? m??r?

Aku k?mudi?n m?ng?mbil g?l?? d?n m?minumn??. ?Dit. K?mu t?u ng?k k?n??? ?ku mint? k?mu d?t?ng k? ?ini?? t?n?? t?nt? Susi ??mbil t?ng?n k?n?nn?? m?m?g?ng ??h?ku hingg? m?mbu?tku t?rk?jut d?n ?g?k gugu?.

?T?nt? ??b?n?rn?? butuh t?m?n ng?br?l? M?kluml?h ?n?k-?n?k t?nt? ud?h j?r?ng ??k?li ?ul?ng k?r?n? k?rj? m?r?k? di lu?r k?t?. J?din?? ??? K?mu t?hu ??ndiri k?n, t?nt? ??d?ng k????i?n.

Kir?-kir? k?mu m?u ng?k j?di t?m?n ng?br?l t?nt?? Ng?k h?ru? ??ti?? h?ri k?k..!,?D?l?m h?ti ?ku ??n?ng k?r?n? k???m??t?n ntuk b?rt?mu d?n b?rd?k?t?n d?ng?n t?nt? ?k?n t?rbuk? lu??. Ang?n-?ng?n untuk m?nikm?ti ??m?nd?ng?n ind?h d?ri tubuh j?nd? itu ?un t?ntu ?k?n m?nj?di k?n??t??n.

?K?l?u gitu b?l?h-b?l?h ?j? k?k t?n, Ju?tru ?ku ??n?ng bi?? ng?br?l ??m? t?nt?. B?hk?n ??ti?? h?ri jug? g?? k?k? T?nt? t?r??n?um m?nd?ng?r j?w?b?nku itu. Akhirn?? k?mi b?rdu? mul?i ng?br?l t?nt?ng ??? ??j? ??mbil m?nikm?ti ???r? di TV.

Enj?? ??k?li. A??l?gi b?u w?ngi ?g m?ngu?t d?ri tubuh t?nt? m?mbu?t ?ng?n- ?ng?nku ??m?kin m?l???ng j?uh. ?Adit, ud?r? h?ri ini ??n?? ????? T?nt? k???n???n nih. K?l?u k?mu k???n???n ng?k?? t?n?? t?nt? Susi ??ng k?li ini ??dikit m?nj?.

?K?l?u ??n?? dil???? ?j? ??? Dit, bi?r ????t ?d?m? k?t? t?nt? Susi ??mb?ri m?mbuk? ??tu-??r??tu k?n?ing b?juku, d?n m?l????k?nn?? hingg? ?ku t?l?nj?ng d?d?..u ???t itu b?n?r-b?n?r k?g?t d?ng?n ??? ?g dil?kuk?n t?nt? ??d?ku. D?n ?ku ?un h?n?? bi?? di?m t?rb?ng?ng-b?ng?ng. Aku t?mb?h t?rh?r?n l?gi d?ng?n ?ik?? t?nt? Susi ??gi itu ??ng m?mint?ku untuk m?mb?ntu m?l????k?n k??? k?t?tn??.

?Dit, t?l?ngin t?nt? d?ng. L????in k??? t?nt?. H?bi? ??n?? ?ih?bi?r kit? ??m?-??m? buk? b?ju? ?int? t?nt? Susi d?ng?n ?u?r? ??ng m?nj? t??i t?rk???n m?ngg?ir?hk?n.

D?ng?n ??dikit g?m?t?r?n k?r?n? ng?k m?n??ngk? ?k?n ??ng?l?m?n n??t?ku ini, D?n ??? ??ng b?rikutn?? ?ku lih?t ?ungguh m?mbu?t d?r?hku b?rd?t?k k?n??ng d?n k?nt?lku ??m?kin t?g?ng. Kini ???ud?r? t?nt? Susi ??ng b???r t?m??k n??t? di d???n m?t?ku, t?n?? t?rbungku? kut?ng. Du? gunung ind?h milik j?nd? itu t?m??k k?n??ng d?n ??d?t ??k?li ??hingg? ??ntil ?u?un?? k?lih?t?n.

?K?n??? Dit. K?k tib?-tib? di?m?? t?n?? t?nt? Susi ??d?ku.
?Hhmmm.. ng?k k?k t?nt?? j?w?bku ???nt?n ??mbil m?nundukk?n k???l?.
?Al???? ?ng?k u??h ?ur?-?ur?. Aku t?hu k?k ??? ??ng ??d?ng k?mu ?ikirk?n ??l?m? ini. T?nt? ??ring m?m??rh?tik?n k?mu. Adit ??b?n?rn?? ?ud?h l?m? ?ingin ini t?nt? k?n?? k?t? t?nt? ??mbil m?r?ih k?du? t?ng?nku d?n m?l?t?kk?n t?l???k t?ng?nku di k?du? ?u?un?? ??ng m?nt?k.
?Adit.. R?m?? ?? ?u?u t?nt? ini ????ng.?u??? t?nt? Susi ??mbil m?nuntun t?ng?nku m?r?m?? ???ud?r? m?nt?kn??.

S?m?nt?r? k?gugu??nku ?ud?h mul?i d???t diku???i. Aku ??m?kin m?mb?r?nik?n diri untuk m?nikm?ti k???m??t?n l?ngk? ?g ??l?m? ini h?n?? ?d? d?l?m ?ng?n-?ng?nku ??j?. D?ng?n n?f?u ?g m?mb?r?, ?u?u t?nt? Susi ?ku r?m??-r?m??. S?m?nt?r? bibirku d?n bibirn?? ??ling ?i??k?n m??r? d?n ??nuh g?ir?h. Ent?h k???n ??l?n?ku d?n ??l?n? t?nt? l????, ??ng ???ti ???t itu tubuh k?mi b?rdu? ud?h ??l?? t?n?? ??l?mb?r k?in?un m?n?m??l di tubuh.

P?rm?i?n?n k?mi ??m?kin ??n??. S?t?l?h ?u?? m?m?gut bibir t?nt? Susi , mulutku kini ????rti ?ud?h ng?k ??b?r untuk m?nikm?ti ???ud?r? m?nt?kn??

?Ouhhh? Ahhh? T?nt? Susi m?nd???h- d???h t?tk?l? lid?hku m?njil?t-jil?t ujung ?uting ?u?un??. Aku ??rm?ink?n ?uting ?u?u itu.

S?m?nt?r? t?ng?n k?n?n mul?i m?ngg?r???ngi b?gi?n b?w?hn?? ??itu ?m?m?k? ??ng ?ud?h mul?i b???h. Aku u???-u??? bibir m?m?k t?nt? d?ng?n l?mbut hingg? d???h?n-d???h?n m?ngg?ir?hk?n ??m?kin k?r?? d?ri bibirn??.?Domino QQ

Nikm?t b?ng?t r???n??? Auuuhhhh???u?r? itu k?lu?r d?ri bibir j?nd? m?nt?k.

Aku m?nghir?uk?n u????n t?nt? Susi k?r?n? ??d?ng ???ik m?nikm?ti tubuh m?l?kn??. S?t?l?h ?u?? b?rm?in- m?in d?ng?n ???ud?r?n?? mulutku kini mul?i kub?w? k? b?w?h m?nuju m?m?k t?nt? Susi ??ng b?r?ih t?r?w?t t?n?? bulu. D?ng?n l?lu??? lid?hku mul?i m?n???u m?m?k ?g ?ud?h b???h ?l?h ??ir?n lud?hku. Aku ?ud?h tid?k ??b?r l?gi. Hingg? b?t?ng k?nt?lku ?ud?h d?ri t?di t?g?k b?rdiri ingin ??k?li m?r???k?n j??it?n m?m?k j?nd? ??ntik n?n m?nt?k itu.

Akhirn??, ??rl?h?n-l?h?n kum??ukk?n b?t?ng k?nt?lku k? ??l?h-??l?h m?m?k. S?m?nt?r? t?ng?n t?nt? m?mb?ntu m?nuntun k?nt?lku m??uk k? j?l?nn??. Kut?k?n ??rl?h?n-l?h?n d?n? ?A???????h?? ?u?r? itu k?lu?r d?ri mulut t?nt? ??t?l?h k?nt?lku b?rh??il m??uk k? d?l?m lub?ng m?m?kn??. Ku??m?? k?nt?lku d?ng?n g?r?k?n n?ik turun. D???h?n d?n d???h?n ??ng m?ngg?ir?hk?n ?un m?lun?ur d?ri mulut t?nt? ?g ud?h ??m?kin ??n?? n?f?un??.

?A??hhh?Ahhhh? T?ru? ????ng? Pu??in t?nt?? t?nt? Susi mul?i m?nikm?ti ??rm?in?n itu.

Aku t?ru? m?ng??uh k?nt?lku ??mbil mulutku m?lum?t h?bi? k?du? ?utingn?? ??ng m?mb?k?h k?r?? k?tik? di gigit. Mungkin ?ud?h ??t?ng?h j?m k?mi b?r?int?. Aku?un m?r??? ?ud?h h?m?ir tid?k t?h?n l?gi. B?t?ng k?m?lu?nku ud?h n??ri? ?k?n m?n??m?r?tk?n ??ir?n ???rm?.

?T?nt?.. Air m?nin?? bu?ng di m?n? nih?? t?n??ku
?T?h?n b?nt?r Dit, k?r?n? t?n? jug? m?u ??l???i nih??A???????h? ?khirn?? t?nt? Susi tid?k t?h?n l?gi.

K?mi?un m?ng?lu?rk?n ??ir?n S??rm?n h?m?ir b?r??m??n. B?n??k ??k?li ?ir m?ni ??ng ?ku ??m?r?tk?n k? d?l?m lub?ng m?m?kn??, hingg? k?mudi?n k?mi k? ????k?n d?n b?rb?ring di ?t?? ??f?.

?T?rim? k??ih Dit. T?nt? ?u?? d?ng?n ??rm?in?n k?li ini. K?r?n? k?mu b?n?r-b?n?r j?nt?n. K?mu ng?k n????l ng???x ??m? t?nt? k?n?? t?n??n?? ??d?ku.

Aku t?r??n?um ??mbil m?n?ium k?ning j?nd? m?nt?k itu d?ng?n ??nuh r??? ????ng. ?M?l?h Aku ??ng?t ??n?ng t?n?k?m?nt?rku. T?nt? Susi ?un t?r??n?um ??n?ng m?nd?ng?r j?w?b?nku.

Adit ????ng. Mul?i ???t ini k?mu b?l?h tidur d?ng?n t?nt? k???n ?j?, k?r?n? ?ur? t?nt? ??k?r?ng ?d?l?h milikmu. T??i k?mu jug? j?nji l?h. K?l?u t?nt? l?gi k??ingin.. k?mu t?m?ni t?nt? ????? k?t? t?nt? Susi .

K?mudi?n ?ku t?r??n?um d?n m?ng?ngguk k???l? t?nd? ??tuju.

D?n k?mi ?un mul?i ??ling m?r?ng??ng d?n b?r?int? untuk ?g k?du? k?lin??. H?ri itu ?d?l?h h?ri ??ng tid?k ??rn?h bi?? ?ku lu??k?n.

Leave A Reply

Your email address will not be published.